Koncepce vzdělávání ČSG

Koncepce vzdělávání ČSG

Český svaz greenkeeperů zajišťuje vzdělávání svých členů na mnoha úrovních.

Ve své činnosti se snaží koordinovat vzdělávání v České republice s celoevropskou iniciativou organizace FEGGA, která podporuje vznik třech úrovní vzdělání:

  1. Greenkeeper
  2. Head Greenkeeper
  3. Course manager

V současné době existuje následující výběr možností pro rozšíření znalostí:

A. Základním prvkem vzdělávání ČSG je příprava na zkoušku dílčí kvalifikace greenkeeper – Greenkeeper kód: (41-001-M) http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-403-Greenkeeper, která je od roku 2011 uznána ministerstvem zemědělství  i ministerstvem školství a je zařazena v národním systému kvlifikací. O možnosti složení zkoušky dílčí kvalifikace, nebo účasti na kurzu greenkeeper se dozvíte sekci „Základní kurz greenkeeperů“

B. Jedním z nejdůležitějších míst vzdělávání greenkeeperů je seminář, spojený s výroční konferencí, který se pravidelně koná v zimních měsících. Během odborného semináře se také prezentují patroni svazu a probíhá setkání většiny členů na valné hromadě ČSG..

C. Od roku 2008 existuje možnost základního vzdělávání greenkeeperů v rámci středoškolské výuky. Více se dozvíte v rubrice „Středoškolské vzdělávání greenkeeperů„. Středoškolské vzělání v greenkeepingu by mělo odpovídat úrovni 1. Evropského systému, tzn. greenkeeper

D. Kurzy „Zelené vzdělávání“ probíhají za podpory Evropského sociálního fondu v několika krajích ČR. Více se dozvíte v rubrice „Zelené vzdělávání“

E. „Možnosti v zahraničí“ je rubrika, kde se dozvíte, jak díky výborným vztahům se zahraničními organizacemi a školami, lze vycestovat do školy nebo na praxi do zahraničí

F. „Rekvalifikace