Novinky

Konference ČSG 2024

Místo konání: Kongresové centrum FLORET, Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

Program akce:

Středa 28.2.2024

8:00 – 9:00 prezence účastníků

9:00 zahájení konference

9:00 – 10:00 Ing. Ondřej Borowiecki – Choroby v trávnících

10:00 – 10:15 přestávka

10:15 – 10:45 Kamil Pečenka – Rok 2024: mýty, fakta, svěděctví

10:45 – 12:00 prezentace partnerů

12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 14:30 John Moore – Aktuální trendy v postřikování a pískování

14:30 – 15:00 přestávka

15:00 – 15:30 novinky ČGF

15:30 – 16:30 prezentace partnerů

16:30 – 18:00 konference

Čtvrtek 29.2.2024

9:00 – 9:20 Martin Richter – Zkušenosti z Fegga Scholarship

9:20 – 10:05 Brian O’Shaughnessy – Proč renovovat odpaliště a ferveje?

10:05 – 10:35 John Moore – Nové produkty Smithco a Turfco

10:35 – 11:00 přestávka

11:00 – 12:00 Zkušenosti z turnaje v Maroku – Andrej Svitek, Zdeňka Hekelová, Jakub Bezděkovský, Vojtěch Krištof

Program konferenční části:
o informace o usnášeníschopnosti konference a přehled přítomných platných hlasů
o volba sčitatele nebo sčitatelů platných hlasů
o hlasování o programu výroční konference a jeho doplnění
o výroční zprávu o činnosti ČSG
o zprávu dozorčí rady o roční závěrce a kárných řízeních
o volbu dozorčí rady
o prezentace nové verze stanov ČSG a případná diskuze
o diskuze členů

Datum: 28.-29.2.2024

Přihlásit se

Facebook ČSG