Novinky

Skončil Seminář a Konference ČSG 2020

V prostorách ČZU v Praze – Suchdole se ve dnech 12. až 13. února konal již tradiční dvoudenní odborný seminář, se kterým ČSG spojil svoji 21. výroční konferenci (volební – zvolení nové dozorčí rady). Přítomné přivítal svazový předseda Michal Voigts a sekretář Karel Kubata. Za ČGF akci pozdravil Dominik Maršík a za ČZU v Praze děkan TF Jiří Mašek. V kruhové hale (Technická fakulta) vystoupili se svými přednáškami naši a zahraniční odborníci. ČSG slaví v těchto dnech 20. výročí své činnosti a tomuto byla věnována také značná pozornost.

Pokračovat ve čtení „Skončil Seminář a Konference ČSG 2020“

Vážení návštěvníci,

v rubrice FOTOGALERIE naleznete fotky z našeho Semináře a konference, které proběhly 12.2. a 13.2. v areálu ČZU v Praze.

V členské sekci našich stránek v rubrice VZDĚLÁVÁNÍ/ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE naleznete sborník prezentací ze semináře.

Karel Kubata

Upozornění na nadcházející akce – kurz Hydraulika a Seminář a konference našeho svazu

Vážení návštěvníci našich www stránek,

dovolte mi upozornit Vás na naše dvě nadcházející akce,  a to kurz Hydraulika, který se koná 11.2. a Seminář a konference našeho svazu, které se budou konat 12.2. a 13.2. Konference je letos volební a volí se dozorčí rada. Dalším významným momentem semináře bude diskuze nad uplynulými 20 ti lety našeho svazu. Tímto na náš seminář a konferenci zvu všechny členy a také zakládající členy našeho svazu.

V členské sekci www.czgreen.com naleznete zprávu o činnosti ČSG za rok 2019. Dále mi dovolte upozornit členy našeho svazu na paragraf 4 odstavec 4 stanov ČSG o platbě členských poplatků:  „Roční poplatky jsou členové povinni uhradit nejpozději do dne konání výroční konference identifikovatelnou platbou na účet spolku nebo hotově sekretáři spolku nebo jím pověřené osobě; v takovém případě musí člen obdržet písemné potvrzení o provedené úhradě.“

Karel Kubata

Facebook ČSG