Novinky

Mikroskopování biotopu trav

Český svaz greenkeeperů uspořádal ve spolupráci s Mendelovou univerzitou další kurz Mikroskopování biotopu trav, který se konal v Brně v úterý 9. ledna. Všech 17 účastníků vyjádřilo spokojenost zejména s intenzivní náplní kurzu a jeho přesným zacílením na greenkeepery. V úvodním přednáškovém bloku přiblížil Ing. Jaroslav Záhora CSc. z Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin mikroskop a hlavní zásady jeho praktického používání. Dále se ve svém vystoupení soustředil na bohatý půdní život, např. na interakce půdních organismů a rostlin, přeměny dusíku v půdě a mineralizaci dusíkatých látek. Doc. Ing. Ivana Šafránková Ph.D. z Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství na něj navázala základní charakteristikou hlavních skupin patogenů trav a zjišťováním charakteristických determinačních znaků hlavních houbových patogenů trav. Věnovala se také správnému odběru vzorků, jejich zpracování a přípravě k mikroskopování. Upřesnila metody stanovení přítomnosti háďátek ve vzorcích. V závěrečném třetím bloku se Ing. Jan Winkler, Ph.D. z Ústavu biologie rostlin soustředil na základy fyziologie a anatomie trav (list, odnožovací zóna, kořeny, klíčení a vzcházení). Kurz se povedl. Členové svazu o něm najdou bližší informace na www.czgreen.com ve členské sekci v rubrice PUBLIKACE/ELEKTRONICKÉ a v jarním vydání časopisu GREEN 1/2018.

Meteorologie pro greenkeepery

Meteorologie pro greenkeepery

Datum konání:     7.2. 2018 (středa)

Místo konání:       Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00, sraz: 8,30 hod., 2. patro, budova A, napravo od auly, výuka bude v učebně A22, vedle kanceláře doc. Ing. S. Hejduka, Ph.D.

On line přihláška: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUUFkWNaoUI9HmTo3umP2EOATTSERoiez9-TiF_JHN91gPMA/viewform

Pokračovat ve čtení „Meteorologie pro greenkeepery“

SEMINÁŘ A KONFERENCE Českého svazu greenkeeperů 2018

Termín:                       31.1. až 1.2. 2018

Místo konání:              Česká zemědělská univerzita v Praze – kruhová hala (Technická fakulta), Kamýcká 129, 165 00, Praha 6 –Suchdol

On-line formulář k přihlášení: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-NQnwtadKVQVKwHZ6__Vd1XlIyAyQzDMgIaSeFDbvnHNXoQ/viewform

Pokračovat ve čtení „SEMINÁŘ A KONFERENCE Českého svazu greenkeeperů 2018“

Zimní škola greenkeeperů 2017 – Lednice

Dvoudenní Zimní škola greenkeeperů se konala stejně jako loni v Lednici na Moravě, kde ji Český svaz greenkeeperů uspořádal ve dnech 30. listopadu a 1. prosince ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, Ústavem výživy zvířat a pícninářství AF, Ústavem biotechniky zeleně Zahradnické fakulty a Moravským svazem vědeckotechnických společností a poboček, pobočka AF Mendelu. Pokračovat ve čtení „Zimní škola greenkeeperů 2017 – Lednice“

XXII. Večer českého golfu

Již podvaadvacáté se uskuteční v pátek 24. listopadu Večer českého golfu, podruhé se budou vyhlašovat nejlepší čeští golfisté v pražském Erpetu a premiérově dostane možnost v přímém internetovém přenosu sledovat slavnostní večer rovněž golfová veřejnost. Od loňského roku se vrátilo ocenění pro vítěze řady ocenění za sezónu 2017 do komorních prostor, poprvé to bylo v ryze golfovém prostředí na pražském Smíchově. Letošní ročník na loňský večer naváže, obdobný bude rovněž počet oceněných. Vedle nejlepších golfistů v kategorii mužů i žen budou oceněni vítězové oficiálních žebříčků ČGF od mladších žáků po seniory, do Síně slávy budou uvedeni další členové, vyhlášeni budou vítězové jednotlivých sezónních sérií. Kontakt a bližší informace: www.cgf.cz, GREEN 4/2017