Novinky

Meteorologie pro greenkeepery duben 2018

Meteorologie pro greenkeepery duben 2018

Datum konání:     6.4. 2018 (pátek)

Místo konání:       Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00, sraz: 8,30 hod., 2. patro, budova A, napravo od auly, výuka bude v učebně A22, vedle kanceláře doc. Ing. S. Hejduka, Ph.D.

On line přihláška:

https://docs.google.com/forms/d/1rEUYFVSwHgy36f5OiYK9LUOsEGa7lAd_S2Jw_29E72w/viewform?edit_requested=true

Pokračovat ve čtení „Meteorologie pro greenkeepery duben 2018“

Školení pro podnikatele v ekologickém zemědělství (EZ)

Program:

  1. Změny v právních předpisech a předcházení neshodám – Zákon č. 242/2000 Sb., Nařízení Rady (ES) 834/2007, Nařízení Komise (ES) 889/2008, vše v platném a účinném znění, metodické pokyny MZe ČR
  2. Péče o půdu a hnojení
  3. Registr ekologických podnikatelů (REP), registr hnojiv, registr přípravků na ochranu rostlin
  4. Kontroly podmíněnosti GAEC a SMR ve vztahu k EZ, informace k dotacím
  5. Diskuze – odpovíme na Vaše dotazy a budeme reagovat na Vaše připomínky

Pokračovat ve čtení „Školení pro podnikatele v ekologickém zemědělství (EZ)“

Konference FEGGA 2018 proběhla v hlavním městě Bulharska – Sofii.

Konference FEGGA v roce 2018 proběhla v hlavním městě Bulharska Sofii. Tato destinace byla vybrána záměrně, protože Svaz bulharských greenkeeperů (BGGA) pod vedením Yavora Atanasova je posledních pár let ve FEGGA velice aktivní a tato konference byla jasným signálem od bulharských greenkeeperů na cestě integrace s Evropou a pro hlubší spolupráci v rámci FEGGA. Především pro okolní státy, kde je greenkeeping a golfový průmysl na počátku cesty, je toto velmi silný signál. S výběrem místa korespondovalo i hlavní téma konference „Management For The Future“. Za Český svaz greenkeeperů se konference zúčastnili předseda ČSG Michal Voigts a sekretář svazu Karel Kubata. Kamil Pečenka jako prezident FEGGA byl také přítomen a celou konferenci zahajoval a moderoval. Na úvod konference vystoupil s prezentací Yavor Atanasov, ve které seznámil přítomné se stavem golfu a greenkeepinku v 7,2 milionovém Bulharsku. Pro utvoření si obrázku o bulharském golfu lze říci, že BGGA byla založena v roce 2007 a v roce 2008 se stala členem FEGGA, v současnosti má 35 členů. Pokračovat ve čtení „Konference FEGGA 2018 proběhla v hlavním městě Bulharska – Sofii.“

Meteorologie pro greenkeepery

ČSG uspořádal ve středu 7. února na Mendelově univerzitě v Brně kurs Meteorologie pro greenkeepery, kterého se zúčastnilo 17 posluchačů. V jeho prvním dopoledním bloku seznámil přítomné Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. z Ústavu agrosystémů a bioklimatologie s hlavními principy fungování světového počasí, změnami klimatu a s předpověďmi počasí – jak jsou a mohou být přesné a jak jim správně rozumět. Charakterizoval jednotlivá oblaka a jejich význam pro další vývoj počasí. Pokračovat ve čtení „Meteorologie pro greenkeepery“

Seminář a Konference Českého svazu greenkeeperů 2018

Seminář a Konference Českého svazu greenkeeperů 2018 V prostorách České zemědělské univerzity se ve dnech 31. ledna až 1. února konal dvoudenní odborný Seminář a zároveň 19. výroční volební Konference ČSG. Zvolený nový výkonný výbor bude pro další čtyřleté období pracovat ve složení Michal Voigts, Jiří Kapeš, Vladislav Chvátal, Ondřej Hotový a Miloš Trojan. V kruhové hale (Technická fakulta) vystoupilo se zajímavými přednáškami šest našich předních a zahraničních a odborníků. Akci za ČGF pozdravil Aleš Libecajt a za brněnskou Mendelu Stanislav Hejduk. Normovač hřišť pro rakouskou golfovou federaci a mezinárodní rozhodčí Mark Rotemund (štýrský GC Murhoff) zvolil téma Greenkeeping efektivně. Jiří Kapeš přiblížil aktuální trendy a inovativní přístup v péči o golfová hřiště, Jiří Lahodný přednesl přednášku na téma Greenkeeperské cestování, vzdělávání se a dobrovolnictví. Kamil Pečenka ve svém vystoupení shrnul, kam se ČSG posunul během posledních deset let a výhody členství pro greenkeepery. Stanislav Hejduk poradil, jak nejsnadněji ušetřit závlahovou vodu na hřišti a jak jsme na tom se životem v půdě. Podělil se také o nové poznatky z trávníkářských konferencí v roce 2017. Dalibor Procházka z ČGF upozornil na novinky v pravidlech pro rok 2018. Pokračovat ve čtení „Seminář a Konference Českého svazu greenkeeperů 2018“

Mikroskopování biotopu trav

Český svaz greenkeeperů uspořádal ve spolupráci s Mendelovou univerzitou další kurz Mikroskopování biotopu trav, který se konal v Brně v úterý 9. ledna. Všech 17 účastníků vyjádřilo spokojenost zejména s intenzivní náplní kurzu a jeho přesným zacílením na greenkeepery. V úvodním přednáškovém bloku přiblížil Ing. Jaroslav Záhora CSc. z Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin mikroskop a hlavní zásady jeho praktického používání. Dále se ve svém vystoupení soustředil na bohatý půdní život, např. na interakce půdních organismů a rostlin, přeměny dusíku v půdě a mineralizaci dusíkatých látek. Doc. Ing. Ivana Šafránková Ph.D. z Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství na něj navázala základní charakteristikou hlavních skupin patogenů trav a zjišťováním charakteristických determinačních znaků hlavních houbových patogenů trav. Věnovala se také správnému odběru vzorků, jejich zpracování a přípravě k mikroskopování. Upřesnila metody stanovení přítomnosti háďátek ve vzorcích. V závěrečném třetím bloku se Ing. Jan Winkler, Ph.D. z Ústavu biologie rostlin soustředil na základy fyziologie a anatomie trav (list, odnožovací zóna, kořeny, klíčení a vzcházení). Kurz se povedl. Členové svazu o něm najdou bližší informace na www.czgreen.com ve členské sekci v rubrice PUBLIKACE/ELEKTRONICKÉ a v jarním vydání časopisu GREEN 1/2018.

Meteorologie pro greenkeepery

Meteorologie pro greenkeepery

Datum konání:     7.2. 2018 (středa)

Místo konání:       Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00, sraz: 8,30 hod., 2. patro, budova A, napravo od auly, výuka bude v učebně A22, vedle kanceláře doc. Ing. S. Hejduka, Ph.D.

On line přihláška: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUUFkWNaoUI9HmTo3umP2EOATTSERoiez9-TiF_JHN91gPMA/viewform

Pokračovat ve čtení „Meteorologie pro greenkeepery“

SEMINÁŘ A KONFERENCE Českého svazu greenkeeperů 2018

Termín:                       31.1. až 1.2. 2018

Místo konání:              Česká zemědělská univerzita v Praze – kruhová hala (Technická fakulta), Kamýcká 129, 165 00, Praha 6 –Suchdol

On-line formulář k přihlášení: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-NQnwtadKVQVKwHZ6__Vd1XlIyAyQzDMgIaSeFDbvnHNXoQ/viewform

Pokračovat ve čtení „SEMINÁŘ A KONFERENCE Českého svazu greenkeeperů 2018“