Kdo jsme

Kdo jsme

Český svaz greenkeeperů

Český svaz greenkeeperů byl založen v prosinci roku 1999 jako profesní občanské sdružení, jehož základním posláním je podpora a zvyšování úrovně greenkeepingu v České republice. Toto poslání plní Český svaz greenkeeperů zejména prostřednictvím pořádání seminářů, překladem odborných článku z golfově rozvinutých zemí a zprostředkováním maximálního možného množství informací svým členům a také golfové veřejnosti. Roční členský poplatek řádného člena je 3000,- Kč. Splatnost členského poplatku je vždy do termínu konání konference ČSG.

FEGGA

Federace evropských greenkeeperských organizací. ČSG je jejím členem. Řadí se tak mezi ostatní evropské organizace sdružující greenkeepery. Zásadním úkolem FEGGA je podporovat své členské svazy v oblastech vzdělávání, zlepšování úrovně greenkeepingu, zlepšování vztahu k životnímu prostředí.

Stanovy

Přihláška