Akce

SEMINÁŘ A KONFERENCE Českého svazu greenkeeperů 2019

SEMINÁŘ A KONFERENCE Českého svazu greenkeeperů 2019

Termín: 30.1. – 31.1.  2019, ČZU v Praze

Elektronická přihláška:https://docs.google.com/forms/d/1CXYPQG0cCYdTZlaI2o2WPEbqh8eQasMkxbZYZ_fyWFo/edit

Termín:                       30.1. až 31.1. 2019

Místo konání:              Česká zemědělská univerzita v Praze – kruhová hala (Technická fakulta), Kamýcká 129, 165 00, Praha 6 –Suchdol

Ubytování: Kolej JIH ČZU v Praze (objednává a hradí si každý sám) cena za ubytování je 430,- Kč  os/noc: tel.+420 224 383523 (recepce:3538), mob.+420 725797060, e-mail: mkurkova@kam.czu.cz, www.kam.czu.cz, Kamýcká 1280, 165 00, Praha 6 –Suchdol

Hotel Galaxie **** (www.hotelgalaxie.cz)  cca 500 m od „kruhové haly“ – Suchdolské nám. (objednává a hradí si každý sám) – osoba  ve dvoulůžkovém pokoji 500,- Kč se snídaní formou bufetu, osoba ve trojlůžkovém pokoji 400,- Kč se snídaní, osoba v jednolůžkovém pokoji  900,-Kč, účastníci konference se budou přihlašovat sami  přímo v hotelu na adrese info@hotelgalaxie.cz, Suchdolské nám. 9, 165 00 Praha 6 – Suchdol, tel.: +420 246077111, +420 246077163  pod heslem: „greenkeepers

Stravování:                 Po dobu trvání semináře a konference obědy 30.1. a 31.1., večeře 30.1. hradí ČSG

Členové ČSG mají mimo ubytování hrazeno na konferenci a semináři vše v rámci členského poplatku.

Nečlenové ČSG hradí účastnický poplatek za seminář 3.500,- Kč.

30.1.2019        První den semináře

Prezence účastníků                 8.00 hod.

Začátek semináře                   9.00 hod.

  • Katedra pedologie FAPPZ ČZU v Praze (CZ) – téma přednášky voda v půdě.
  • Georg Armbruster (D) – Bilance vody v půdě – pórovitost a rozložení pórů. Představení výsledků výstavby golfového hřiště Son Gual / Mallorca.

Prezentace patronů ČSG       11.30 hod.

Oběd                                       13.30 hod.

Odpolední přednášky             14.30 hod. až 16.00 hod.

  • Jiří Lahodný -greeenkeeper (CZ) – příprava hřiště na Ryder cup 2018
  • Jordan Fairweather – Head greenkeeper Oaks Praque (Skotsko) – Stavba a grow-in nového hřiště Oaks

 

  • Konference ČSG 2019

 Prezence účastníků                 16.00 hod

Konference 2019                    16.15 hod.

Po skončení konference, večeře a společenský večer

 

31.1. 2019       Druhý den semináře

Dopolední přednášky             9.00 hod.

  • Michal Čermák (CZ) – Využití moderních závlahových technologií v extrémně suchých obdobích
  • Jitka Štěpánková  ÚKZÚZ (CZ) – POR, minoritní registrace, kontrolní činnost.
  • Aleš Libecajt, Dalibor Procházka (ČGF) – Novinky v pravidlech pro rok 2019

Oběd                                       14.00 hod.

Předpokládaný závěr              15.00 hod

Informace: dle usnesení z konference konané 16.2. 2010 v Praze – Suchdole činí výše členského poplatku pro řádné členy 2.100,- Kč/rok a úměrně tomu i ostatní členství dle stanov ČSG. Členský poplatek ČSG je možno zaplatit při prezenci na seminář.

On-line formulář k přihlášení: https://docs.google.com/forms/d/1CXYPQG0cCYdTZlaI2o2WPEbqh8eQasMkxbZYZ_fyWFo/edit

————————————————————————————————————

PŘIHLÁŠKA

Seminář a konference ČSG 2019

Česká zemědělská univerzita v Praze – kruhová hala (Technická fakulta) 30.1. – 31.1. 2019

 Jméno a příjmení: ……………………………… Zaměstnavatel: ………………..

Kontaktní adresa: ……………………………………………………………………………….………..

E-mail : …………………………………………………………… Mobilní telefon:……………………

Členství v ČSG:   ANO/NE*

Forma úhrady členství: FAKTURA/HOTOVOST*

Fakturační údaje: IČ…………………….:……………….DIČ………………………:…………………

adresa………………………………………………………………………………………

V ……………………………….                                         …………………………………(podpis)

* zakroužkujte aktuální stav

Podrobnosti

Datum zahájení
30.1.2019
Datum ukončení
31.1.2019
Místo konání
Praha - Suchdol, ČZU v Praze - kruhová hala
Webová stránka akce
http://www.czgreen.com