Novinky

Shrnutí konference ČSG

V tradičním zimním termínu se 2. února 2022 konala na ČZU Praze-Suchdole konference Českého svazu greenkeeperů. Měla mimořádný průběh, protože se v mnoha ohledech jednalo o netradiční situaci.

Minulý rok se totiž konference nekonala z důvodu pandemie, v září 2021 rezignoval celý výkonný výbor a bylo potřeba zvolit také novou dozorčí radu. Složitá situace se projevila i na účasti členů, přijelo jich méně než obvykle. Proto musela být svolána mimořádná výroční konference.

Po úvodním zvolení potřebných komisí došlo na řešení závažnějších témat souvisejících s činností svazu. Hlasováním bylo rozhodnuto o odložení debaty o změnách stanov na konferenci s vyšší účastí a s lépe připravenými podklady. Po přednesení zprávy o činnosti svazu a zprávy dozorčí rady se představili kandidáti pro volbu do výkonného výboru a dozorčí rady.

Výsledky hlasování přinesly kompletní obměny obou orgánů svazu, nové tváře, ale také zkušené greenkeepery. Během prvního setkání výborů si zvolili předsedu dozorčí rady Jiřího Lahodného. Dalšími členy dozorčí rady se stali Jano Csizmár a Milan Rak. Výkonný výbor pro následující 4 roky bude pracovat ve složení Jakub Libra, Martin Moravec, Ondřej Slapnička a Andrej Svitek. Předsedkyní byla zvolena Lucie Dubinová.

Nový výkonný výbor se přihlásil k usnesení výroční konference, aby navázal na tradici svazu a jeho současné aktivity dále rozvíjel. Zároveň bude pracovat na aktualizaci stanov a jejich představení členům do příští konference. Akce se účastnili i zástupci České golfové federace Pavel Vidura a Karel Čelikovský, členové právní komise a generální sekretář Aleš Libecajt. Karel Čelikovský vzhledem ke své erudici byl mediátorem diskusí, které se týkaly právní oblasti. Díky tomu byla konference efektivní a účastníci mohli včas pokračovat společenským večerem.

Výkonný výbor se svém prvním zasedání shodl, že si rozloží práci ve svazu mezi sebe a zruší pozici sekretáře v současné podobě.

„Rádi bychom v tímto docílili transparentního a přehledného zázemí jak uvnitř, tak navenek a získali prostor a síly na realizaci hlavní náplně svazu, kterou je vzdělávání.“

csg 2022