Novinky

V pondělí 18.10. 2021 složilo úspěšně zkoušku na profesi greenkeeper celkem 8 nových greenkeeperů.

18.10. 2021 v golfovém areálu Panorama Golf Resort v Kácově proběhla zkouška na profesi greenkeeper podle kvalifikačního standardu Greenkeeper (kód: 41-131-H), kterou zabezpečuje jako autorizovaná osoba Český svaz greenkeeperů, z.s.. Vlastní zkoušce předcházel týdenní praktický kurz v areálu Ropice Golf Resort v termínu 11.10 až 15.10. Zkoušejícími byli Michal Voigts a Ondřej Hotový a supervizoři praktického kurzu Jaroslav Pavelčák a Jaroslav Oravec. Všem patří vřelé poděkování za profesionální práci.

Další dík patří pracovníkům Ropice Golf Resortu, a to především Lechu Kubikovi a Janu Wolnymu, kteří umožni realizovat praktický kurz v již zmíněném resortu na Ropici. Současně děkujeme z Panorama Golf Resort Kácov opět Ondřeji Hotovému a řediteli Tomáši Malcovi za perfektní prostředí a spolupráci při realizaci zkoušky na profesi greenkeeper. Zkoušky se účastnili také zástupci ministerstva zemědělství, oddělení vzdělávání a poradenství, kteří dohlíželi na průběh zkoušky.

Zkouška je završením dlouhodobého vzdělávání založeného na evropských standardech, jehož součástí je teoretická část (elearning – Moodle), praxe na hřišti a intenzivní praktický kurz. Výstupem pro posluchače je osvědčení, které má celoevropskou platnost, a které kromě Českého svazu greenkeeperů garantuje také ministerstvo zemědělství.

Úspěšní absolventi našeho kurzu byli většinou zaměstnanci golfových hřišť, kteří měli opravdový zájem o rozšíření svých znalostí a dovedností. Většina z nich požádala o členství v našem svazu a na základě úspěšné zkoušky byli přijati do řad ČSG.

 

Fotodokumentaci najdete ve fotogaleriích z praxe a ze zkoušky.

Karel Kubata