Novinky

VÝROČNÍ TURNAJ ČSG 2020 –ZRUŠEN

S ohledem na aktuální situaci v souvislosti s nemocí covid-19, rozhodl výkonný výbor ČSG svojí většinou hlasů o zrušení Výročního turnaje ČSG 2020.

Výkonný výbor ČSG