Novinky

Zimní škola greenkeeperů 2019 (Lednice)

photogallery 🙂

LEDNICE POŠESTÉ

Letošní dvoudenní seminář Zimní školy greenkeeperů (4. až 5. 12., středa – čtvrtek) se konal pošesté v Lednici na Moravě. Organizátory byl Ústav výživy zvířat a pícninářství AF Mendelovy univerzity v Brně spolu s Českým svazem greenkeeperů. Novinkou bylo přemístění vzdělávací přednáškové části do auly (loni proběhla v sále, který svou kapacitou odpovídal počtu 80 účastníků ze všech koutů ČR a ze Slovenska) a staronovou novinkou pak konání společenského večera v Multifunkčním centru Zámku Lednice – kočárovny.

První přednášku s názvem Potlačování travních chorob s omezeným použitím fungicidů. Plíseň sněžná pod drobnohledem. prezentoval John Dempsey, nezávislý trávníkářský konzultant z Irska. Dalším přednášejícím byl Jaroslav Záhora, který působí jako pedagog a mikrobiolog na Mendelově univerzitě v Brně. Ve své přednášce s bohatým obrazovým doprovodem se soustředil zejména na mikrobiální přeměny uhlíku, dusíku a fosforu v půdě. Zajímavě interpretoval především průměrnou spotřebu hnojiv v ČR.

V další přednášce nazvané Regulace lipnice roční v psinečkových greenech důrazně varoval Adam Moeller, USGA Geen section, ředitel vzdělávací sekce, USA, před spoléháním na chemii. „Jenom ta nikdy nepomůže, vždy je třeba přihlédnout ke konkrétním specifickým podmínkám a kombinovat její použití s mechanickými a přírodními zásahy (zásadní je především pravidelné pískování, pro přesevy je nejvhodnější doba po velkém suchu). Přesto se obvykle vždy bude jednat o tzv. běh na dlouhou trať,“ řekl Adam Moeller doslova.

Poslední přednáškou Obranné mechanismy trav – rezistence není marná (mechanismy napadení, průběh infekce, obrana) završil středeční vzdělávací program John Dempsey. Zdůraznil, že rostliny sice nemají vlastní imunitní systém jako lidé, ale nejsou pasivní. Umí na „špatnosti“ reagovat uvnitř (klíčové jsou projevy kyseliny salicylové, fosforitanů, peroxidu vodíku či fenolových skupin) i vně. V současné době je k dispozici spousta aktivátorů, které by měly být samozřejmou součástí každého dobrého greenkeeperského plánu s důrazem na prevenci.

Druhý den pokračoval Adam Moeller přednáškou Ošetřování lipnicových greenů. Aktuální situace ve světě golfu v USA. V současnosti hraje golf přibližně 60 milionů hráčů na 39 tisících hřišť. Zjednodušeně lze říct, že každý rok přibude na světě tisíc hřišť, přičemž největší nárůst zaznamenává Asie. Všechna mají jedno společné – musejí se udržovat. Nejvíce ušetřit se dá na mzdových nákladech, šetření na strojích a závlaze se vrátí ve zvýšených nákladech. Zvláštní pozornost věnoval Adam Moeller v dané souvislosti antraknóze (z řečtiny antrax – uhlí), což je nekrotický symptom projevující se dosti velkými tmavými skvrnami kruhovitého vzezření na rostlinách. Ty nabývají nejčastěji hnědou až černou.

Poslední přednáškou s názvem Kariéra greenkeepera: Jak vyrůst z pouhého sekáče trávy na profesionálního trávníkáře s doktorátem. Vzdělávání pro dnešní greenkeepery. završil celý program John Dempsey. „Může každý sekat trávník? Jistě, ale předpokladem je, aby vůbec rostl,“ s úsměvem na rtech odpověděl na tuto v samém závěru svojí přednášky sám sobě položenou řečnickou otázku.

Překlad přednášek byl zajištěn. K ubytování bylo možné využít koleje Mendelu v Lednici. Za podporu akce zaslouží velké poděkování především Patroni ČSG, jmenovitě firmy AGRO CS, ITTEC a Profigrass.