Novinky

PATRONI NA LÍŠNICI

Tradiční setkání členů výkonného výboru ČSG se svazovými Patrony se letos konalo v úterý 3. září v příjemném prostředí Golfového Klubu Líšnice. Pravidelné akce na konci léta se tentokrát zúčastnili zástupci firem AGRO CS, Ittec, Profigrass, STROM Praha, Provodínské písky, Pure – Biovia a Banner Baterie ČR (ostatní se předem omluvili). Pozdravit účastníky setkání přišel místní head greenkeeper a kronikář ČSG Jiří Vozka.

Spolupráce mezi svazem, odborným časopisem GREEN a Patrony byla hodnocena jako prospěšná a užitečná. Přátelská debata byla vedena především o nejnovějších trendech ve vzdělávacích a marketingových aktivitách, mediálních výstupech a organizačním zabezpečení nejbližších akcí. Sekretář Karel Kubata vyzdvihnul především tři – Výroční turnaj ČSG (ve slovenských resortech Black Stork a Royal Valley ve dnech 19. až 21. října), Zimní školu greenkeeperů (v Lednici na Moravě ve dnech 4. až 5. prosince) a Seminář a Konferenci ČSG 2020 ve dnech 12. až 13. února na ČZU v Praze). Hovořilo se také o nejbližších greenkeeperských akcích patronských firem (např. podzimní seminář Ittec konaný na Konopišti ve dnech 15. až 16. října). Karel Kubata zdůraznil snahu o co častější a nejkvalitnější komunikaci v oblasti hlavních mediálních výstupů – na webových stránkách svazu, časopisu GREEN a jeho webových stránkách, Facebooku a Twitteru. Připomněl, že editory svazového FB účtu jsou M. Voigts (voigts@seznam.cz), O. Hotový (hotovy.ondrej@seznam.cz), M. Trojan (milosak01@seznam.cz, K. Kubata (secretary@czgreen.com) – tito všichni mohou vkládat a administrovat zprávy na FB, správcem Twitterového účtu je J. Kapeš (kapes@engelmann.cz). Všem Patronům patří za spolupráci velké poděkování, protože bez nich by svazová činnost nemohla být tak pestrá a intenzivní.

V závěru setkání všem účastníkům předseda Michal Voigts popřál dobré zakončení aktuální sezóny a mnoho úspěšných ran. Z jeho úst rovněž zazněla také slova chvály směrem k vedení GKL za vstřícnost a pohostinnost.

Fotogalerie ZDE