Novinky

Snětivost troskutu

Troskut prstnatý (Cynodon dactylon /L./ Pers.) je teplomilná trsnatá tráva s poléhavými výběžky. Plané populace tohoto druhu, patřícího mezi tzv. C4 trávy, se vyskytují zejména na jižní polokouli. Někde je označován jako silně invazivní druh. Vyskytuje se i na řadě míst v České republice, zejména v Dyjskosvrateckém a Dolnomoravském úvalu. Není náročný na půdu, vyskytuje se jak na lehkých, písčitých lokalitách, tak na půdách hlubokých a dobře zásobených živinami. Je možno jej využívat jak pro pícninářské, tak zejména pro trávníkářské účely. U nás je zatím jeho využití jen velmi okrajové. Jeho výhodou je vysoká odolnost vůči vysokým teplotám vzduchu a nedostatku vody, nedostatkem pak malá tolerance k zastínění a nízkým teplotám. Může být však do budoucna, s ohledem na průběh počasí v posledních letech, i druhem využitelným pro zatravnění výsušných, méně úrodných oblastí jižní Moravy. Není také vyloučeno, že vedle již běžně využívané zoysie (Zoysia sp.) najde větší uplatnění i v našem trávníkářství. Při svém zkoumání travních porostů, především trávníků na jadranském pobřeží v okolí Poreče na Istrijském poloostrově v červnu 2018, jsem narazil mimo velmi pěkných a udržovaných trávníků (složených převážně z jílku vytrvalého a kostřavy červené) i na pravděpodobně spontánní zatravnění písčitých a kamenitých partií troskutem. Kvetoucí rostliny však vykazovaly silné napadení snětivostí. Jednotlivé klásky byly zkroucené, pokryté hnědou až černou masou spor). Po svém návratu domů jsem identifikoval tuto snětivost jako Ustilago cynodontis (Pass.) Henn. Spory této snětivosti jsou kulovitého tvaru. Na našem území toto onemocnění dosud nebylo popsáno. Toto onemocnění výrazně znemožňuje tvorbu semen, omezuje růst stolonů a snižuje výnos suché hmoty u troskutu (Garcia-Guzmán a Burdon, 1997). Uvedené zjištění je velmi důležité, poněvadž při šlechtění i komerčním využívání troskutu se pracuje jak s generativním, semenným potomstvem, tak i se stolony. O výskytu tohoto onemocnění i v severněji položených oblastech hovoří i nález snětivosti troskutu z amerického státu Washington (Kam Sun Dung et al., 2013). Ačkoliv snětivost troskutu nebyla dosud na našem území nalezena, může do budoucna znamenat určité nebezpečí. Může představovat problém nejen při zatravnění dováženými koberci z troskutu, ale také při ozelenění aridních lokalit tímto druhem nebo v procesu šlechtění nových odrůd adaptovaných na naše podmínky. Autor: doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc., GREEN 2/2019