Novinky

FEGGA, Konference 2019

Evropou rosteme i klesáme

Připravil: Michal Voigts, předseda VV ČSG

V úterý 19. února jsme se sekretářem ČSG Karlem Kubatou vyrazili směr Itálie, Řím. Cíl byl jasný Konference FEGGA 2019. Večerní společná večeře všech účastníků v Golfovém Klubu Parco de Medici předznamenala trend vývoje nebo spíše stagnace určité části evropských států ve vstahu ke golfovému průmyslu. Výroční konference FEGGA o účasti dvouset členů se zástupci patronů a delegátů jsou již nenávratně v minulosti a vlna obrody některých greenkeeperských organizací je víceméně ojedinělá. Předem, aniž bych se pouštěl do nějakých hlubokých analýz, se tohle týká hlavně Portugalska, což je způsobeno především doslova brutálním rozmachem jeho cestovního ruchu a potížemi tradičních golfových destinací, jako je třeba Turecko.

Přesto lze vycítit potřebu udržení vzájemné komunikace a koordinace na celoevropské úrovni, a to zejména v oblasti hledání nových cílů a možností skloubení golfu a ostatních rodinných aktivit ve vztahu k udržitelnému rozvoji celého našeho odvětví. Ruku v ruce se změnou Pravidel golfu jdou i překotné změny napříč celým golfovým průmyslem. Je třeba přizpůsobit infrastrukturu, provázanost některých složek golfového průmyslu a pojmenovat nová témata, která máme před sebou. Naopak se zcela vytrácejí otázky sjednocení vzdělávacích systémů. Je třeba objektivně říct, že v dnešní době všeobecného kvalitního přístupu ke všemožným informacím, je patrný příklon k individuálnímu vzdělávání, organizování tematických seminářů, či diskusním nebo k panelovým diskusím. Tradiční školní rámec, tak jak ho známe z minulosti, se jeví jako značně zkostnatělý. Je neoddiskutovatelné, že standardy vytvořené v minulých letech jsou v pořádku a tvoří přirozený rámec a definování okruhů potřebné vzdělanosti a návod k ponoření se do problematiky. Forma vzdělávání se však diametrálně změnila. Vychází ze zkušeností a prolíná se rychlostí blesku s nejnovějšími vědeckými i praktickými poznatky. Než se toto vše dostane do klasických učebnic, stane se zastaralým. Tento trend ale pozorujeme v náznacích již řadu let. V dalším oddíle je třeba si také všimnout potřeby sjednocovat se v otázkách typu změna klimatu, potřeba spolupráce a předávání si informací v problematice sucha, ekologizace provozu, šlechtitelství atd.

V mém pohledu na reflexi výše popsaného ale musím rád říct, že se organizace celé konference i jednotlivých přednáškových bloků povedla a proběhla v duchu moderního přístupu. V následujícím textu se pokusím vypíchnout některá důležitá témata a přednášky, popřípadě je i částečně glosovat tak, aby bylo jasné, kde se nám tvoří hlavní trendové linie. Samozřejmě, že se důležité impakty ve vztahu k vývoji v českém greenkeepingu pokusíme dotáhnout v rámci výkonného výboru ČSG a přenést pak do praxe členům prostřednictvím přípravy našich seminářů a přednášek.

Středeční maraton přednášek začal v klubovně Marco Simone Golf & Country Clubu, kde se již naplno rozjely práce na úpravách hřiště pro Ryder Cup v roce 2022. Záběry z výstavby Vám zde nemohu nabídnout, protože jsou ještě chráněny, nicméně jde o kompletní přestavbu a redesign hřiště.

Prezident FEGGA Paul Worster, který nahradil po roce odstoupivšího Kamila Pečenku, zahájil přednášky a prezentace a promluvil společně s Riccardo Tirottim, tamním klubovým managerem. Poté již zostra začal blok na téma Změny v golfovém průmyslu, popis iniciativy Golf Course 2030, popsání zdrojů a možností ve společnosti STERF, zabývající se trávníkářskýmy otázkami a aplikovanou vědou a dále prezentací vizí příprav a prací v plánování Ryder Cupu na hřišti Marco Simone.

Po obědě následovala iniciativa Golf Course 2030. Výstižný obrázek celé iniciativy přináší de fakto doslovná citace jejího  uvedení: „Golf Course 2030 je R&A zpřístupněná iniciativa, která prováže účastníky golfového průmyslu v procesu shodnutí se na zabezpečení optimálních kvalitativních aspektů hřišť a hratelnosti pro současné a budoucí generace tím, že reaguje na výzvy a příležitosti pojmenované změnou klimatu, vynucováním změny zdrojů a regulací. Proces potřebuje stanovit strategii potřeb na regionální, národní i místní úrovni a operativní potřeby v golfových zařízeních.”

Delegáti se seznámili s pilotními tématy této iniciativy ve Velké Británii a Irsku a podílu na zpřístupnění programu pro kontinentální Evropu. Diskutujícími a přednášejícími byli James Landgroon – Dánská Greepenkeeperská Asociace, Stefano Boni – Italská Golfová Federace, Martin Nilsson – FEGGA, Stefan Nilsson – STERF, Koert Dankers – Dánská Golfová Federace a Wendy Cole – R&A.

Druhý den ve čtvrtek následovaly přednášky na téma použití mových technologií. Zvláště zajímavá byla přednáška Williama Boogaartse na téma Využití dronů na monitorování a shromažďování dat pro potřeby greenkeepingu a Ericha Steinera a Rolanda Bergera na téma GPS a skenování v golfové architektuře. V této souvislosti je třeba upozornit na stále se zkvalitňující software a na spolupráci s vývojáři při stanovování potřeb a zpřesňování získaných dat.

V bloku věnovaném FEGGA vzdělávacímu zkušenostnímu programu vystoupili dva greenkeepeři, kteří se díky jemu dostali do teamu pro přípravu na Ryder Cup ve Francii v roce 2018 na hřišti Le Golf National. Především vystoupení kanadského Estonce Paula Marleye bylo velice inspirativní a vtahující přítomné do problematiky. Casper Erikson z Dánska pak ve své prezentaci nabádal všechny, kdo mají chuť nebo ctižádost to zkusit, aby to každopádně udělali. Jde o nezapomenutelný zážitek…

V posledních dvou blocích věnovaných členství, možnostem sponzoringu a námětům na činnost v národních asociacích přednášelo celkem 6 speakerů včetně závěrečné panelové diskuse. V úvodu všechny šokoval Damien McLaverty čísly z irského regionu, kde mezi léty 2008 – 2014 došlo k úbytku 70 tisíc hráčů z 252 na 182 tisíc, z toho v západní části bylo 50% členství ukončeno, okolo 30 klubů zcela zavřeno a trh s golfem se zhroutil. Od té doby je stav stabilizovaný, avšak výrazněji neroste. Dále následovala emotivní přednáška o impaktech a vizích na znovuobnovení činnosti všech participujících složek a nastavení revitalizačních programů.

Přednáška Joela Nunese z Portugalska byl pravý opak – hovořil o neověřitelném růstu golfového průmyslu a rozvoji všech hřišť v regionu i o enormním nárůstu partnerů a participentů. Portugalsko se stalo po potížích v Turecku oblíbenou golfovou destinací a s tím související prosperitou.

Koert Donkers měl zajímavou přednášku o benefitech a úspěších partnerství a Fin Jane Lehto z Finska o udržitelnosti rozvoje ve své asociaci.

Rett Evans z americké GCSAA a CEO nastínil ve svém příspěvku možnosti rozvoje asociací a zdůraznil, že nezávisí na jejich velikostech, protože každá si klade podobné otázky, stanovuje podobné cíle a řeší podobné problémy. A že je třeba spolupracovat na růstu a reflektovat společně měnící se golfový svět. Každá z asociací pak může přinést mnoho námětů použitelných pro jiné. Budoucnost spočívá ve sdílení zkušeností a poznatků.

Ve čtvrtečních odpoledních hodinách proběhla pravidelná roční schůze FEGGA bez větších problémů, včetně schválení rozpočtu. Došlo ke zvolení Koerta Donkerse do výkoného výboru za odstoupivšího Darko Cecelju. Celá akce byla zakončena prezentací Irské greeperské asociace, která bude hostit Konferenci FEGGA v roce 2020.

Předodletový program naší delegace jsme se snažili vyplnit prohlídkou Říma. Po třech dnech strávených cestováním a sezením v místnostech to bylo příjemné zpestření zbývajícího času. Toliko z letošní Konference FEGGA. Impakty budou reflektovány na pravidelných setkáních výkonného výboru ČSG a samozřejmě i na našich seminářích v podobě tématických okruhů tak, aby vše bylo co nejaktuálnější.