Novinky

Skončil Seminář a Konference ČSG 2019

V prostorách ČZU v Praze se ve dnech 30. až 31. ledna konal již tradiční dvoudenní odborný seminář, se kterým ČSG spojil svoji 20. výroční konferenci. Přítomné přivítal předseda ČSG Michal Voigts a svazový sekretář Karel Kubata, za ČGF akci pozdravil Aleš Libecajt a za ČZU v Praze prof. Dr. Ing. František Kumhála, vedoucí katedry strojů technické fakulty.

V kruhové hale (Technická fakulta, ČZU v Praze) vystoupila se svými přednáškami řada našich a zahraničních odborníků. První den zahájila přednáškou paní profesorka Radka Kodešová z Katedry pedologie a ochrany půd ČZU v Praze na téma Voda v půdě. Následoval ji Georg Armbruster soudní znalec obw, a to přednáškou na téma Bilance vody v půdě – pórovitost a rozložení pórů. Přiblížil v ní mimo jiné výsledky výstavby golfového hřiště Son Gual/Mallorca. Čeladenský head greenkeeper Jiří Lahodný popsal přípravu francouzského hřiště Le Golf National v Paříži, na Ryder Cup 2018. Skotský head greenkeeper Jordan Fairweather ze společnosti Troon představil nově vznikající velkorysý projekt Oaks Prague v Nebřenicích u Velkých Popovic a hřiště PGA National. Poukázal na specifika a netradiční způsob řešení některých prvků, zajímavostí je například používání hydroosevu pro dosažení kýženého efektu. Náplní první přednášky druhého dne bylo Využití moderních závlahových technologií v extrémně suchých obdobích – Michal Čermák z firmy Ittec zmínil v dané souvislosti závlahu ve vyšší standardu či tzv. chytrou závlahu. Uvedl příklad, že roční náklady na závlahu představují pro jedno hřiště částku od 200 do 800 tisíc korun. Jitka Štěpánková z ÚKZÚZ vystoupila s přednáškou na téma POR, minoritní registrace, kontrolní činnost. Důrazně upozornila na povinnost nakupovat chemické přípravky výhradně od registrovaného distributora, četnější a důslednější kontroly a na novou povinnost poskytnout potřebná data. Na závěr Dalibor Procházka (ČGF) seznámil posluchače s pravidlovými novinkami. Zprávu o činnosti svazu v roce 2018 přednesl Ing. Michal Voigts. Zmínil v ní dvě loňské nejdůležitější akce, které se velmi vydařily – Výroční turnaj ČSG v Darovanském Dvoře a Zimní školu greenkeeperů v Lednici na Moravě. Konference uložila výkonnému výboru ČGF nadále pokračovat ve vzdělávání členů ČGF, mimo jiné prostřednictvím již osvědčených kurzů Meteorologie, Mikroskopování biotopu trav a Hydraulika. Po skončení konference, která rovněž potvrdila současných 192 svazových členů (v řešení je 12 žádostí), proběhl společenský večer. K úspěchu akce přispěly i prezentace nejzajímavějších aktivit, mechanizace a produktů svazových Patronů, které byly vystaveny uvnitř Kruhové haly. Děkujeme tímto všem účastníkům za návštěvu účast na hlavní akci Českého svazu greenkeeperů.