Novinky

Aplikované informační technologie v závlahových systémech na soukromých, komerčních a sportovních plochách („chytrá závlaha“)

Ve spolupráci s Katedrou informačních technologií PEF ČZU v Praze a firmou ITTEC, s.r.o. proběhla ve středu 5. 12. od 15.45. hod v přednáškové místnosti  DP201 (FLD – Fakulta lesnická a dřevařská) v rámci výuky předmětu Informační technologie odborná přednáška na téma: Aplikované informační technologie v závlahových systémech na soukromých, komerčních a sportovních plochách.

Přednášející v uvedené problematice byli: Ing. Karel Kubata, Ph.D. (KIT PEF ČZU v Praze), Ing. Naďa Braťková a Ing. Jakub Vejsada (ITTEC, s.r.o.). Přednášky se zúčastnilo celkem 62 studentů prvního ročníku. Témata jednotlivých prezentací jsou v následujícím seznamu:

  • Voda – strategická surovina; klimatické podmínky a jejich změna … důsledky pro technologie závlahových systémů.
  • Jak funguje automatický závlahový systém? Základní přehled prvků závlahových systémů.
  • Principy nastavení závlahového režimu – evapotranspirace, srážková výška.
  • Inteligentní ovládací systémy závlah – přehled a rozdíly.
  • Příklady aplikací

Ing. Karel Kubata, Ph.D