Novinky

Školení pro podnikatele v ekologickém zemědělství (EZ)

Program:

  1. Změny v právních předpisech a předcházení neshodám – Zákon č. 242/2000 Sb., Nařízení Rady (ES) 834/2007, Nařízení Komise (ES) 889/2008, vše v platném a účinném znění, metodické pokyny MZe ČR
  2. Péče o půdu a hnojení
  3. Registr ekologických podnikatelů (REP), registr hnojiv, registr přípravků na ochranu rostlin
  4. Kontroly podmíněnosti GAEC a SMR ve vztahu k EZ, informace k dotacím
  5. Diskuze – odpovíme na Vaše dotazy a budeme reagovat na Vaše připomínky

 Biokont (biokont.cz, info@biokont.cz, tel.: +420 606 605 728) pořádá zdarma, bez předchozí registrace semináře – školení pro podnikatele v ekologickém zemědělství (EZ), poradce, inspektory, státní úředníky a zájemce o EZ:

Dne 22. března 2018 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ZF, pavilon M

Dne 23. března 2018 Hotel U Zeleného stromu, náměstí Augustina Němejce 69, Nepomuk

Dne 26. březen 2018 Česká zemědělská akademie Humpolec, Školní 764, Humpolec

Dne 27. března 2018 Kozí farma Pěnčín Josef Pulíček, Pěnčín 60 (okr. Jablonec nad Nisou)

Dne 4. dubna 2018 SZIF Brno, Kotlářská 53, zasedací místnost v přízemí

Dne 6. dubna 2018 SZIF Olomouc, Blanická 383/1, Olomouc

Začátek bude vždy v 10:00 hodin, předpokládané ukončení v 14:00 hodin

V průběhu semináře – školení bude poskytnuto malé občerstvení.