Novinky

Meteorologie pro greenkeepery

Meteorologie pro greenkeepery

Datum konání:     7.2. 2018 (středa)

Místo konání:       Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00, sraz: 8,30 hod., 2. patro, budova A, napravo od auly, výuka bude v učebně A22, vedle kanceláře doc. Ing. S. Hejduka, Ph.D.

On line přihláška: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUUFkWNaoUI9HmTo3umP2EOATTSERoiez9-TiF_JHN91gPMA/viewform

Ubytování:            Každý účastník si objednává a hradí sám, je možno využít koleje Mendelu: Tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno (odkázat se na trávníkářský seminář na AF), Kontakty: email: skm.koleje.akademie@mendelu.cz, Recepce: tel. 545 136 117, mob. 739 682 037 FAX: 545 136 343, Vedoucí: Jana Doležalová tel. 545 136 122, mob. 734 523 892 (Po-Pá 7–15)

Stravování:            Občerstvení během výuky zajištěno zdarma, oběd – menza Mendelu 70,- Kč/os, hradí si každý sám, bude objednáno při zahájení

 Program:

Prezence účastníků:                                     7.2. 2018 od     8,30 hod.

Začátek výuky:                                              7.2. 2018 od     9,00 hod.

Předpokládané ukončení výuky:                   7.2. 2018 do     16,30 hod.

Vyučující a téma výuky:

1) Blok 9:00-11:30

Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

Ústav agrosystémů a bioklimatologie

Světové klima, princip fungování světového počasí

Historický vývoj – změna klimatu

Předpověď počasí – jak tomu rozumět, oblaka a jejich význam (vliv na další vývoj počasí)

Představení projektu Intersucho, půdní sucho a jeho vývoj (řešení a přizpůsobení se rostlin na rychlý a pozvolný nástup sucha)

2) Blok 12:15 – 13:30

Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

Ústav agrosystémů a bioklimatologie

Základní pojmy agrometeorologie (tropický den, ledový den, vegetační období), teploty půd – základní informace, jak se liší od teploty vzduchu, význam pro rostliny).

Agrometeorologie (GDD, teplotní sumy, fenologie)

Sluneční svit, spektra, význam a vliv na rostliny

Extrémy a zajímavosti

 3) Blok 13:45 – 15:45

 Ing. Matěj Orság, Ph.D.

Ústav agrosystémů a bioklimatologie

 Meteostanice, moderní přístupy, vyhodnocování dat

Evapotranspirace

 Cena kurzu pro členy ČSG a zástupce patronů svazu je 1 800,- Kč/os. s DPH. Žádáme o zaslání závazné přihlášky i platby do pondělka 5.2.2018, platbu zašlete převodem na účet č. 660076/5500 s variabilním symbolem data Vašeho narození, aby byla identifikovaná platba (zahraniční platby: IBAN CZ77 5500 0000 0000 0066 0076). Pro nečleny ČSG je cena 3 400,- Kč/os. s DPH.

Adresa ČSG: P.O. BOX 51, Dobřichovice, PSČ 252 29, e-mail secretary@czgreen.com,

On line přihláška: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUUFkWNaoUI9HmTo3umP2EOATTSERoiez9-TiF_JHN91gPMA/viewform

 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

„Zimní škola pro greenkeeperů“ 2018 – Meteorologie pro greenkeepery (7.2. 2018)

Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1, 613 00

Jméno a příjmení…………………….……Zaměstnavatel:……………………………………

Kontaktní adresa:……………………….…………………………………………….…….…..

E-mail :.………………………………………….…..…. Mobilní telefon:…………………….

Členství v ČSG:          ANO/NE*

Forma úhrady: FAKTURA/HOTOVOST*   Fakturační údaje:IČ:……………DIČ:…………

Adresa:…………………………………………………………………………………………

V ……………………………….                              …………………………………

(podpis)

*- zakroužkujte aktuální stav