Novinky

SEMINÁŘ A KONFERENCE Českého svazu greenkeeperů 2018

Termín:                       31.1. až 1.2. 2018

Místo konání:              Česká zemědělská univerzita v Praze – kruhová hala (Technická fakulta), Kamýcká 129, 165 00, Praha 6 –Suchdol

On-line formulář k přihlášení: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-NQnwtadKVQVKwHZ6__Vd1XlIyAyQzDMgIaSeFDbvnHNXoQ/viewform

Ubytování:                  Kolej JIH ČZU v Praze (objednává a hradí si každý sám) cena za ubytování je 430,- Kč  os/noc: tel.+420 224 383523 (recepce:3538), Kochmann Pavel 224383358, kochmann@kam.czu.cz, www.kam.czu.cz, Kamýcká 1280, 165 00, Praha 6 –Suchdol

 Hotel Galaxie ++++(www.hotelgalaxie.cz)  cca 500 m od „kruhové haly“ – Suchdolské nám. (objednává a hradí si každý sám) – osoba  ve dvoulůžkovém pokoji 500,- Kč se snídaní formou bufetu, osoba ve trojlůžkovém pokoji 400,- Kč se snídaní, osoba v jednolůžkovém pokoji  900,-Kč, účastníci konference se budou přihlašovat sami  přímo v hotelu na adrese info@hotelgalaxie.cz, Suchdolské nám. 9, 165 00 Praha 6 – Suchdol, tel.: +420 246077111, +420 246077163  pod heslem: „greenkeeperský seminář a konference

Stravování:                 Po dobu trvání semináře a konference obědy 31.1. a 1.2., večeře 31.1. hradí ČSG

 

Členové ČSG mají mimo ubytování hrazeno na konferenci a semináři vše v rámci členského poplatku.

 

Nečlenové ČSG hradí účastnický poplatek za seminář 3.500,- Kč.

 

31.1.2018        První den semináře

 

Prezence účastníků                 8.00 hod.

Začátek semináře                   9.00 hod.

 

  • Mark Rotemund (A) – (firma Murhoff Gruppe, normovač hřišť pro rakouskou golfovou federaci a mezinárodní rozhodčí) greenkeeping efektivně.

 

  • Jiří Kapeš (CZ) – Aktuální trendy a inovativní přístup v péči o golfová hřiště.

 

Prezentace patronů ČSG       11.30 hod.

Oběd                                      13.30 hod.

Odpolední přednášky             14.30 hod. až 16.00 hod.


 

  • Jiří Lahodný (CZ) – Greenkeeperské cestování, vzdělávání se a dobrovolnictví.

 

  • Kamil Pečenka (CZ) – Kam se ČSG posunul během posledních 10 let a výhody členství pro greenkeepery.

 

  • Konference ČSG 2018 (volební)

 

Prezence účastníků                 16.00 hod

Konference 2017                    16.15 hod.

Po skončení konference, večeře a společenský večer

 

1.2. 2018         Druhý den semináře

 

Dopolední přednášky             9.00 hod.

 

  • Ben Lovett (GB) – Greenkeeperské zkušenosti

 

  • Stanislav Hejduk (CZ) – Jak nejsnadněji ušetřit závlahovou vodu na hřišti a jak jsme na tom se životem v půdě? Nové poznatky z trávníkářských konferencí v roce 2017

 

  • Aleš Libecajt, Dalibor Procházka (ČGF) (CZ) – Novinky v pravidlech pro rok 2018

 

Oběd                                      14.00 hod.

Předpokládaný závěr              15.00 hod

 

Informace: dle usnesení z konference konané 16.2. 2010 v Praze – Suchdole činí výše členského poplatku pro řádné členy 2.100,- Kč/rok a úměrně tomu i ostatní členství dle stanov ČSG. Členský poplatek ČSG je možno zaplatit při prezenci na seminář.

 

Aktuální informace o semináři a konferenci 2018 najdete na: www.czgreen.com

 

 

—————————————————————————————————————–

PŘIHLÁŠKA

Seminář a konference (volební) ČSG 2018

Česká zemědělská univerzita v Praze – kruhová hala (Technická fakulta) 31.1. – 1.2. 2018

 

Jméno a příjmení: ……………………………… Zaměstnavatel: ………………………………………

 

Kontaktní adresa: ……………………………………………………………………………….………..

 

E-mail : …………………………………………………………… Mobilní telefon:……………………

 

Členství v ČSG:   ANO/NE*                                    Forma úhrady členství:FAKTURA/HOTOVOST*

 

Fakturační údaje: IČ…………………….:……………….DIČ………………………:…………………

 

adresa……………………………………………………………………………………………………..

 

V ……………………………….                                              …………………………………(podpis)

* zakroužkujte aktuální stav

 

Pozvánka_na_seminář_a_konferenci_2018