Novinky

Koncepce práce Výkonného výboru ČSG

Výkonný výbor Českého svazu greenkeeperů se po konferenci sešel na dvou zasedáních 13.3. a 27.3.08, aby zhodnotil stávající činnost svazu a stanovil si rámec svých dalších aktivit.

Výkonný výbor Českého svazu greenkeeperů se po konferenci sešel na dvou zasedáních 13.3. a 27.3.08, aby zhodnotil stávající činnost svazu a stanovil si rámec svých dalších aktivit. Své představy přednesli jednotliví členové výboru a výsledkem je níže uvedená koncepce práce výkonného výboru, která shrnuje hlavní úkoly, kterým se chce věnovat. Uvedená koncepce shrnuje jen důležité body, o jednotlivých krocích se dozvíte více na webových stránkách svazu, ze zápisů z jednání výboru, nebo přímo od členů VV.

 Koncepce práce Výkonného výboru ČSG

 Členové

  • komunikace s členy na principu otevřených dveří

Vzdělávání

  • zachovat praktickou část kurzu údržby golfových hřišť (praktická část zimní školy greenkeeperů)
  • spojit konferenci s tematicky zaměřeným seminářem, zvyšování odborné úrovně přednášek a prezentací
  • podpora vzdělávání greenkeeperů v oboru zahradník – greenkeeper na střední škole (tento obor je otevřen od září 2008 na střední zahradnické škole v Praze – Stredni škola zahradnicka s.r.o.)
  • podpora vzniku rekvalifikačního kurzu „greenkeeper“

ČGF

  • rozvíjení spolupráce s ČGF

Mediální výstupy

  • zvyšování kompaktnosti mediálních výstupů: web,časopis,publikace
  • zvyšování prestiže greenkeeperské profese u veřejnosti

Životní prostředí

  • podpora členů v řešení environmentálních otázek

Patroni

  • úzká spolupráce s patrony svazu

Výkonný výbor Českého svazu greenkeeperů