O projektu

Tento projekt je zaměřen na vzdělávání v oblasti péče o veřejnou zeleň a sportovní plochy v rámci celoživotního vzdělávání. V rámci tohoto projektu je vyvíjen kurz který obsahuje jednotlivé odborné moduly. Zde bude věnována pozornost nejenom praktickým, ale také teoretickým problémům v oblasti péče o veřejnou zeleň a sportovní plochy. Na teoretické základy vývoje vegetace a vývoje zahradního umění naváže krajinářství s hospodařením (údržbou) v urbanizovaném prostředí a plánování zemědělské krajiny. Důraz bude kladen na systémy zeleně sídel, parkové lesy a lesoparky a také na doprovodnou zeleň včetně sportovních ploch například golfová hřiště.

Název projektu: Vývoj a aplikace nových programů dalšího profesního vzdělávání v oblasti péče o veřejnou zeleň a sportovní plochy

Zkrácený název: „Zelené vzdělávání“ je projektem realizovaným v rámci:

  • operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,
  • priority 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání,
  • opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání.

Projekt byl zahájen dne 1. 9. 2006, doba realizace je stanovena na 21 měsíců. Projekt bude ukončen 31. 5. 2008.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (prostřednictvím MPSV).

Vlastní výuka bude zahájena koncem ledna 2007 – pro účastníky je ZDARMA!

Přesné termíny vzdělávání budou dohodnuty na zahajovací konferenci v polovině ledna.

Maminkám, které se chtějí zúčastnit kurzu, se postaráme o jejich děti a zajistíme kvalifikované hlídání.

Přínos projektu

Cíl projektu

Cílové skupiny

Charakteristika projektu

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ TURNAJ ČSG

4.10.2009

Místo konání: Golf Club Sokolov
Ke Golfu 445
356 04 Dolní Rychnov

www.golf-sokolov.cz/

Termín konání: 4.10. – 5.10. 2009

Nové poznatky pro udržitelný management trávníků

1.12.2009

Datum konání: 1. – 2.12.2009 (úterý - středa); čtvrtek 3.12.2009 exkurze na vybrané golfové hřiště a na další trávníkářské podniky (dopravu si zajišťují případní zájemci sami)
Místo konání: MZLU v Brně, budova B (u tramvajové zastávky č. 9, 11), patro I., zasedací místnost děkanátu LDF

AKTUÁLNÍ POZNATKY Z OBLASTI EKOLOGIE TRÁVNÍKŮ

25.9.2009

Datum konání: 25.9.2009 (pátek)
Místo konání: MZLU v Brně, budova C (ve dvoře), přízemí vpravo, zasedací místnost děkanátu AF

KURZ ZÁKLADŮ ÚDRŽBY MECHANIZACE GOLFOVÝCH HŘIŠŤ 1.HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

23.11.2009

Kurz je určen pro členy ČSG, zástupce Patronů ČSG, pracovníky golfových hřišť – aktivní greenkeepery a mechaniky dále pro absolventy kurzů „Zimní školy greenkeeperů“(ZELENÉHO VZDĚLÁVÁNÍ).

Termín konání: 23. 11. - 24. 11. 2009

Tisková zpráva z projektu „Zelené vzdělávání“v Jihočeském kraji 24. až 25. května 2008

2.6.2008

Pozvánka na závěr kurzu na víkend 24.5. a 25.5. - praktické konzultace Trívníkářství a prezentace prací posluchačů kurzu

15.4.2008

Začátek 9.00 hod. Před hotelem Podhrad
Přivezte si s sebou oblečení na ven.

Strana 1 2


Členská sekce

pro účastníky kurzu

login
heslo

Nemáte ještě své uživatelské jméno a heslo?
Zaregistrujte se!


Partneři

Logo ESF+EU

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky