Odborné články / Hnojení a výživa

Dormantní, nebo pozdně podzimní?

24.11.2008 - Půdní mikrobiální aktivita bývá i pod sněhem relativně vysoká. V poslední době se stále častěji objevují diskuze na téma Hnojení na podzim, nebo v zimě. Hodně greenkeeperů, hlavně s praktickými zkušenostmi z golfově vyspělých zemí, se snaží o jeho zavedení na svých působištích.

Jak chápat výsledky chemických rozborů půdy

24.11.2008 - Testování půdních vzorků různých ploch golfového hřiště se stalo běžnou součástí práce greenkeepera. Vždy jej zajímalo, jak jsou jeho půdy zásobeny živinami, jaké mají pH atd. Jaro bývá vhodným obdobím pro odběr vzorků, protože máme možnost připravit si plán hnojení podle výsledků jejich analýzy.

Základní fakta o hnojení greenů

24.11.2008 - ŽIVINY Pro růst a trávníku a jeho úspěšnou regeneraci je potřeba správná výživa. Z hlediska důležitosti můžeme rozdělit potřebné živiny do dvou skupin:

Jílové minerály

02.10.2008 - Jak jsme se zmiňovali v článku o Humátech a huminových kyselinách, nejdůležitější funkcí půdy je schopnost vázat živiny. Tuto schopnost mají jak zmiňované huminové kyseliny, tak hlavně jílové minerály.

FIALOVÉ GREENY

06.07.2011 - Na jaře se na některých golfových hřištích může objevit fialové zbarvení trávníku, které má ovšem poměrně jednoduché odůvodnění. Jaro je dobou, kdy se prodlužují dny a teplota během dne stoupá, což je záležitost více než příjemná. Pro rostliny to znamená...

ÚČINNOST HNOJENÍ NA LIST

06.07.2011 - Z posledních zpráv je patrné, že greeny tvořené bermuda grass (Cynodon dactylon) i creeping bentgrass (Agrostis stolonifera) jsou schopné absorbovat ureu přes listy. Většina močoviny je absorbována během 4 hodin s největším vzestupem během první hodiny. Nicméně...

 
 

Partneři