Novinky

Kurz Meteorologie – Mendelova univerzita v Brně

Kurz Meteorologie – Mendelova univerzita v Brně

Termín: 15.11. 2018 podrobný program je zveřejněn dále na těchto www stránkách pod elektronickou přihláškou:

Elektronická přihláška: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUUFkWNaoUI9HmTo3umP2EOATTSERoiez9-TiF_JHN91gPMA/viewform

ČSG a Mendelova univerziota v Brně

VÁS ZVOU

na kurz: Meteorologie pro greenkeepery

Datum konání:     15.11. 2018 (čtvrtek)

Místo konání:       Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00, sraz: 2. patro, budova A, napravo od auly, výuka bude v učebně A22, vedle kanceláře doc. Ing. S. Hejduka, Ph.D.

Ubytování:            Každý účastník si objednává a hradí sám, je možno využít koleje Mendelu: Tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno, Kontakty: email: skm.koleje.akademie@mendelu.cz, Recepce: tel. 545 136 117, mob. 739 682 037 FAX: 545 136 343, Vedoucí: Jana Doležalová tel. 545 136 122, mob. 734 523 892 (Po-Pá 7–15), informaci o ubytování nutno sdělit nejpozději do 12.11. Karlu Kubatovi na přihlášce.

Stravování:            Občerstvení během výuky zajištěno zdarma, oběd – menza Mendelu 70,- Kč/os, hradí si každý sám, bude objednáno při zahájení

Program:

Prezence účastníků:                                       15.11. 2018 od     8,30 hod.

Začátek výuky:                                                15.11. 2018 od     9,00 hod.

Předpokládané ukončení výuky:                     15.11. 2018 do     16,30 hod.

Vyučující a téma výuky:

1) Blok 9:00-11:30

 Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

Ústav agrosystémů a bioklimatologie

Světové klima, princip fungování světového počasí

Historický vývoj – změna klimatu

Předpověď počasí – jak tomu rozumět, oblaka a jejich význam (vliv na další vývoj počasí)

Představení projektu Intersucho, půdní sucho a jeho vývoj (řešení a přizpůsobení se rostlin na rychlý a pozvolný nástup sucha)

2) Blok 12:15 – 13:30

Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

Ústav agrosystémů a bioklimatologie

Základní pojmy agrometeorologie (tropický den, ledový den, vegetační období), teploty půd – základní informace, jak se liší od teploty vzduchu, význam pro rostliny).

Agrometeorologie (GDD, teplotní sumy, fenologie)

Sluneční svit, spektra, význam a vliv na rostliny

Extrémy a zajímavosti

3) Blok 13:45 – 15:45

Ing. Matěj Orság, Ph.D.

Ústav agrosystémů a bioklimatologie

Meteostanice, moderní přístupy, vyhodnocování dat

Evapotranspirace

Cena kurzu pro členy ČSG a zástupce patronů svazu je 1 800,- Kč/os. s DPH. Žádáme o zaslání závazné přihlášky i platby do 13.11.2018, platbu zašlete převodem na účet č. 660076/5500 s variabilním symbolem data Vašeho narození, aby byla identifikovaná platba (zahraniční platby: IBAN CZ77 5500 0000 0000 0066 0076). Pro nečleny ČSG je cena 3 400,- Kč/os. s DPH.

Adresa ČSG: P.O. BOX 51, Dobřichovice, PSČ 252 29, e-mail secretary@czgreen.com,

On line přihláška: https://docs.google.com/forms/d/1rEUYFVSwHgy36f5OiYK9LUOsEGa7lAd_S2Jw_29E72w/viewform?edit_requested=true

 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

„Zimní škola pro greenkeeperů“ 2018 – Meteorologie pro greenkeepery (15.11. 2018)

Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1, 613 00

Jméno a příjmení…………………….……Zaměstnavatel:……………………………………

Kontaktní adresa:……………………….…………………………………………….…….…..

E-mail :.………………………………………….…..…. Mobilní telefon:…………………….

Členství v ČSG:          ANO/NE*

Forma úhrady: FAKTURA/HOTOVOST*   Fakturační údaje:IČ:……………DIČ:…………

Adresa:…………………………………………………………………………………………

V ……………………………….                              …………………………………

(podpis)

*- zakroužkujte aktuální stav