Novinky

Mikroskopování biotopu trav 2018

Datum konání: 9.1. 2018 (úterý)

Místo konání: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00, sraz: 2. patro, budova A, napravo od auly (A3.10).

Český svaz greenkeeperů ve spolupráci s
Mendelovou univerzitou v Brně,
Ústavem výživy zvířat a pícninářství AF,
Ústavem biotechniky zeleně Zahradnické fakulty a
Moravským svazem vědeckotechnických společností a poboček, pobočka AF MENDELU

VÁS ZVOU

na mikroskopování biotopu trav

Datum konání: 9.1. 2018 (úterý)
Místo konání: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00, sraz: 2. patro, budova A, napravo od auly (A3.10).
Ubytování: Každý účastník si objednává a hradí sám, je možno využít koleje Mendelu: Tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno, Kontakty: email: skm.koleje.akademie@mendelu.cz, Recepce: tel. 545 136 117, mob. 739 682 037 FAX: 545 136 343, Vedoucí: Jana Doležalová tel. 545 136 122, mob. 734 523 892 (Po-Pá 7–15)
Stravování: Menza Mendelu 70,- Kč/os, hradí si každý sám, bude objednáno při zahájení
Program:

Prezence účastníků: 9.1. 2018 od 7,30 hod.,
Začátek výuky: 9.1. 2018 od 8,00 hod.
Předpokládané ukončení výuky: 9.1. 2018 do 17,00 hod.

Vyučující a téma výuky:

I. Blok 8:00-11:00 (10:30)

Ing. Jaroslav Záhora CSc (Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin)

Mikroskopování a půdní život – úvod: Charakteristika mikroskopu a základy fungování, Potřebné vybavení, Půdní bakterie, půdní mikroskopické houby, řasy a sinice – praktické mikroskopování
Interakce půdních organismů a rostlin: Půdní respirace, přeměny dusíku v půdě, dekompozice OM
Metody hodnocení aktivit půdních organismů: Výdej CO2, mineralizace dusíkatých látek, rozklad celulózy, Osudy dusíkatých látek v travinných ekosystémech, Zkušenosti z výzkumu

Řasy a sinice v půdě a na jejím povrchu

II. Blok 12:00 (11:30) – 15:00

Doc. Ing. Ivana Šafránková Ph.D. (Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství )

Původci poruch, poškození a choroby trav
Základní charakteristika hlavních skupin patogenů trav
Odběr vzorků, jejich zpracování a příprava k mikroskopování
Charakteristické determinační znaky hlavních houbových patogenů trav
Nematoda: Základní charakteristika a rozdělení, Charakteristické symptomy poškození trav, Metody stanovení přítomnosti háďátek ve vzorcích

III. Blok 15:15 – 17:00

Ing. Jan Winkler, Ph.D. (Ústav biologie rostlin)

Anatomie trav (list, odnožovací zóna, kořeny, klíčení a vzcházení)

Základy fyziologie trav

Cena kurzu pro členy ČSG a zástupce patronů svazu je 1 800,- Kč/os. s DPH. Žádáme o zaslání závazné přihlášky i platby nejpozději do pondělka 5.1.2018, platbu zašlete převodem na účet č. 660076/5500 s variabilním symbolem data Vašeho narození, aby byla identifikovaná platba (zahraniční platby: IBAN CZ77 5500 0000 0000 0066 0076. Pro nečleny ČSG je cena 3 400,- Kč/os. s DPH.
Adresa ČSG: P.O. BOX 51, Dobřichovice, PSČ 252 29, e-mail secretary@czgreen.com,
On line přihláška: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh7b8mug4Pq5OoC4iHvsPP2ypkX1YDxkGc9D-PCq9wsjyDPg/viewform?c=0&w=1

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
„Zimní škola pro greenkeeperů“ 2018 – mikroskopování biotopu trav
Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1, 613 00
Jméno a příjmení…………………….……Zaměstnavatel:……………………………………
Kontaktní adresa:……………………….…………………………………………….…….…..
E-mail :.………………………………………….…..…. Mobilní telefon:…………………….
Členství v ČSG: ANO/NE*
Forma úhrady: FAKTURA/HOTOVOST* Fakturační údaje:IČ:……………DIČ:…………
Adresa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

V ………………………………. …………………………………
(podpis)
*- zakroužkujte aktuální stav
 

Pozvánka mikroskopování 2018